Luchtvoorverwarmer

HERGEBRUIK WARMTE UIT ROOKGASSEN MET EEN LUCHTVOORVERWARMER (LUVO)

Luchtvoorverwarmer is de term voor een warmtewisselaar die de (afval-)warmte uit rookgassen gebruiken om verbrandingslucht voor te verwarmen. De benaming wordt ook wel aangeduid met de afkorting luvo.

Met de industriële systemen die Geurts ontwerpt en fabriceert, wordt warmte teruggewonnen om hiermee het rendement van installaties te verhogen. Er wordt gebruikt gemaakt van warmte die anders zou wegvloeien. Energieverbruik van stoomketels, ovens en grote fornuizen van raffinaderijen worden hiermee sterk beperkt. De verbrandingslucht hoeft in mindere mate te worden verwarmd voor het verbrandingsproces.

Ook zien we de luvo in een andere toepassing terug. De warme lucht wordt dan gebruikt voor de droging van brandstof.

Betrek Geurts zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces. Het levert u de voordelen op van een maatwerk installatie op basis van vooraf vastgestelde eisen. Er kan dan rekening gehouden worden met specifieke corrosiviteit, temperaturen en hoge en lage druk. Alleen op deze manier ontwikkelen we een optimale luvo, die bij installatie in de rookgasafvoer het volgende oplevert:

  • verbeterde resultaten van uw procesinstallatie (rendementstoename van 3 – 5%)
  • geur reductie
  • door het afkoelen van de rookgassen is de uitstoot en de impact op het milieu lager
  • lager energieverbruik
  • verminderde energiekosten

Met de luchtvoorverwarmers op onze website brengen wij in beeld welke oplossingen wij u kunnen bieden. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen. Wij bieden u graag een maatwerk rendementsberekening en offerte om ook uw installatie optimaal te laten presteren.

Luchtvoorverwarmer